Energetinio naudingumo projektavimas

Energetinio naudingumo projektavimas yra svarbus procesas, skirtas pastatų energijos efektyvumui didinti. Tai apima šilumos, elektros ir vandens naudojimo optimizavimą, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą. Projektuojant, svarbus yra pastato izoliacija, efektyvios šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemos. Toks projektavimas mažina išmetamųjų teršalų kiekį ir sumažina eksploatacijos išlaidas.

Energinio efektyvumo reikalavimai didėja labai sparčiai. Jau nuo 2021.01.01 visi nauji pastatai turės būti projektuojami A++ energinio efektyvumo klasės. Ypač svarbu prieš statant pastatą jau statinio projektavimo stadijoje susiprojektuoti pastato energinį efektyvumą. Dažna problema su kuria susiduria statytojas pasistatęs pastatą – tai pastato sertifikavimas ir reikiamos klasės pasiekimas.

Pastato energiniai skaičiavimai apima daug kompleksinių veiksnių: tinkamas šiltinimo medžiagų, langų orientacijos, apsisaugojimo nuo saulės priemonių parinkimas, inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo ir kt.) efektyvumas ir suderinimas, pastato sandarumo užtikrinimas, šilumos tiltelių skaičiavimai, konstrukcijų masyvumas ir kt.

Neatlikus projektinių energinio efektyvumo skaičiavimų nėra garantijos, kad pastatas atitiks norimą klasę ir pastatą bus galima priduoti statybos inspekcijoje. Tikslus atitvarų varžų suprojektavimas nėra pakankama priemonė norimai klasei pasiekti. Pastato energinį efektyvumą įtakoja daug veiksnių: langų orientacija ir dydžiai, šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo sistemų efektyvumas, pastato masyvumas, sandarumas, šalčio tilteliai ir kt.

Atliekame C, B, A, A+, A++ pastatų energinio naudingumo projektavimą. Konsultuojame priešprojektinių pasiūlymų, projekto rengimo stadijoje. Apskaičiuojame šiluminės galios poreikį,parenkame optimalų šilumos šaltinį. Saulės šilumos pritekėjimų apskaičiavimas. Detalus šalčio tiltelių skaičiavimas padės sumažinti projektuojamo pastato šilumos nuostolius bei sutaupyti statybos sąnaudas.

Mūsų užduotis: naudojant kompiuterinę energinio naudingumo projektavimo programą, tiksliai apskaičiuoti norimą pastato energinę klasę tenkinsiančius veiksnius, pateikti patvirtinimą apie būsimą pastato atitikimą energiniams reikalavimams bei rekomendacijas ir užduotį pastato projektuotojams, leisiančius suderinti skirtingas projekto dalis ir realizuoti statinį, užtikrinant jo atitikimą statybos techniniams reglamentams.

Pastato energinio naudingumo projektavimas

Projektuojant pastatus, kuriuose siekiama gauti A ir aukštesnes energetinio naudingumo klases, rekomenduojama atlikti ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus išorinių elementų susijungimo vietose (išorinė siena su stogu, išorinė siena su pamatu, langų bei durų perimetras, išoriniuose ir vidiniuose pastato kampuose ir kt.)
Atlikus pastato energinio naudingumo projektavimą statytojas yra užtikrintas, kad statinio projekto sprendiniai atitinka reikiamą energinę klasę.

Susisiekime ir rasime bendrą kalbą

Siūlome palankias ir lanksčias sąlygas pagal poreikius. Susisiekite su mumis ir rasime bendrą susitarimą.

Scroll to Top