Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas yra procesas, vertinantis pastato energijos vartojimo efektyvumą. Sertifikatas nurodo energijos suvartojimo klasę ir siūlo patobulinimus. Tai padeda identifikuoti energiją taupančias galimybes, sumažina eksploatacines išlaidas ir skatina tvarumą. Sertifikavimas yra privalomas naujiems pastatams ir esant didesniems renovacijos darbams.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu nustatomas pastato ar jo dalies energijos suvartojimas, įvertinamas energinis naudingumas ir priskiriama energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių klasių sistema: aukščiausia – A++, žemiausia – G.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių statomi nauji, o nuo 2021 m. sausio 1 d. – visi statomi nauji pastatai turi būti energijos beveik nevartojantys pastatai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą.

Jei jūs norite savo statiniui gauti energetinio naudingumo sertifikatą, mes Jums padėsime.

 • Gavę pastato dokumentus, atvykstame apžiūrėti pastato.
 • Pateikę dokumentus, mes juos peržiūrime ir galime gyvai atvykti ir įvertinti statinį.
 • Tikriname jūsų dokumentus, peržiūrime kadastrinis matavimus ir statinio projekto duomenis.
 • Vykdomas energetinio naudingumo sertifikavimas, kurio proceso metu skaičiuojama statinio energetinis naudingumas , surinkti duomenys siunčiami jums tada įvertinama kokios priemonės reikalingos statinio naudingumui optimizuoti.
 • Tikrinama, kurios patalpos yra šildomos, renkama  informacija apie sertifikuojamą statinį. Išanalizavus su statinį,  suskaičiuojami išorinių atitvarų plotai ir jų varžos, šilumos perdavimo koeficientai
 • Sertifikato išdavimo laikas iki 5 dienų

Naudinga žinoti, kad energerinio naudingumo sertifikatas galioja iki 10 metų. 

Darant pastato energinio naudingumo sertifikavimus, įvertinami svarbūs statinio aspektai tokie kaip: sujungtų atskirų pastato konstrukcijų sandarumas, konstrukcijos šilumos laidumo koeficientai, šalčio tilteliai, statinio apšiltinimo variantas. Įvertinus kriterijus, statinys gauna energinio naudingumo klasę.

Aukščiausia energinio naudingumo klasė laikoma žymima kombinacija A++ statinys beveik nesunaudoja šiluminės energijos bei atitinka aukščiausius šiai klasei nustatytus kriterijus. Pastatas turi mažą konstrukcijų šilumos laidumo koeficientą, turi gerą konstrukcijų sandarumą, šalčio tiltelių kiekis sumažintas iki minimalaus kiekio. Pastate yra parinktas efektyviausias pastato apšiltinimo būdas ir įdiegta aukščiausio lygio rekuperacinę sistemą, ji įrengta taip, kad statinyje užtikrintų švaraus oro tekėjimus, pašalintų susikaupusias nereikalingas medžiagas palaikytų vidutinę oro temperatūrą.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

 1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą;
 2. Sutarties pasirašymas;
 3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ir/ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir kt.);
 4. Sertifikuojamo pastato apžiūra, vizualinių duomenų surinkimas fiksuojant nuotraukose;
 5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
 6. Energinio naudingumo skaičiavimas;
 7. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre.

Energetinio naudingumo sertifikato kaina yra nustatoma kiekvienu atveju individualiai – kainos yra susietos su pastato naudingu plotu, pastato sudėtingumo bei jo paskirties, sertifikavimo termino, kliento pateiktos dokumentacijos pilnumo ir pastato vietos.

Susisiekime ir rasime bendrą kalbą

Siūlome palankias ir lanksčias sąlygas pagal poreikius. Susisiekite su mumis ir rasime bendrą susitarimą.

Scroll to Top