Statinių techninė priežiūra

Statinių techninė priežiūra yra esminė veikla užtikrinant pastatų ilgaamžiškumą ir saugumą. Ji apima reguliarius patikrinimus, gedimų taisymą, prevencines priemones ir atnaujinimus. Svarbu stebėti statybines konstrukcijas, inžinerines sistemas ir apsaugos priemones. Teisingai atliekama priežiūra užtikrina pastato funkcionalumą, efektyvumą ir komfortą vartotojams.

Statinių techninė priežiūra turi panašumų su Jūsų kasmetine sveikatos patikra. Tik jeigu rūpestis asmenine sveikata nėra griežtai reglamentuotas ir priklauso tik nuo Jūsų pačių valios, tai pastatų techninė priežiūra privaloma visu pastato naudojimo laikotarpiu: nuo eksploatacijos pradžios iki pat nugriovimo.

Kodėl svarbi pastato techninė priežiūra?

Statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose numatyti esminiai reikalavimai statiniams, kurių nesilaikant gali kilti pavojus žmonėms bei aplinkai. Visus juos išmanyti ir tinkamai įvertinti statinio būklę, jos pokyčius gali tik kvalifikuoti specialistai, pildantys kiekvienam daugiabučiui privalomą techninės priežiūros žurnalą.
Tačiau už daugiabučio techninės priežiūros organizavimą yra atsakingi patys daugiabučio gyventojai, tiksliau – butų savininkai. Jeigu ieškote, kas galėtų atlikti šį darbą, esame pasirengę Jums padėti.

Kokie veiksmai atliekami darant statinio techninę priežiūrą?

  1. Daromos statinio specializuotos ir periodinės apžiūros.
  2. Statinio būklė pastoviai stebima.
  3. Suorganizuojamas statinio remontas
  4. Užpildoma statinio techninės priežiūros dokumentacija
  5. Jei atsiranda tada pašalinami statinio būklės defektai.

Statinio naudojimo priežiūra tai yra viešojo administravimo subjekto atliekamas patikrinimas, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti ar statinio techninė priežiūra yra tinkama pagal statybos bei kitų įstatymų ir kitų teisės aktų normatyvinių statybos techninių dokumentų pateiktus reikalavimus.

Mūsų įmonėje dirba atestuoti ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai su didele darbu patirtimi techniniame prižiūrėjime. Mūsų tikslas yra įgyvendinti kliento norus ir pateisinti lūkesčius aukščiausios kokybės rezultatais.

Atsakingai atliekama statinių techninė priežiūra

Defektų šalinimas nėra vienintelis sprendimas, naudinga ir profilaktiškai stebėti statinius jų konstrukcija Mūsų  statinių techninė priežiūra padeda išvengti galimų statinio griūčių, o jei įvyks statinio griūtis ar ištiks stichinė nelaimė bus galima išvengti papildomų nuostolių.Mūsų komanda atlikdama statinių techninę priežiūrą daro pastovų statinio būklės stebėjimą. Nuolatinis statinio būklės stebėjimas patikrinamos visos statinio pagrindinės konstrukcijos.Mes atliekame technišką ir savalaikį statinių prižiūrėjimą, būklės įvertinimus ir greitą statinio broko ištaisymą, remonto atlikimą.Greitu metu pastebėjus ir ištaisius statinio broką sumažinamos statinių eksploatavimo išlaidos.

Susisiekime ir rasime bendrą kalbą

Siūlome palankias ir lanksčias sąlygas pagal poreikius. Susisiekite su mumis ir rasime bendrą susitarimą.

Scroll to Top